KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Aktualności

Luty
ListopadPaździernikKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesień
Kwiecień
Luty 2016
2016-02-01

Nagrody Rektora

We wtorek 26 stycznia 2016 r. w Sali Senackiej UR, w obecności władz rektorskich i przedstawicieli kolegium dziekańskiego, wręczono stypendia najlepszym studentom UR. [więcej]

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, Redaktor     Polityka cookies