KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Zarząd URSS

Przewodnicząca WRSS Wydziału Rolniczo - Ekonomicznego - Katarzyna Ujma, kasia096@interia.pl
Tekst alternatywny


Przewodnicząca WRSS Wydziału hodowli i Biologii Zwierząt - Malwina Bajerska, malwinasiemce@op.pl

Tekst alternatywny


Przewodniczący WRSS Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji - Wojciech Woźniak, w.wozniak13@gmail.com

 Tekst alternatywny


Przewodnicząca WRSS Wydziału Leśnego - Katarzyna Bogacz, katarzyna.bogacz00@gmail.com

Tekst alternatywny


Przewodniczące WRSS Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa - Elżbieta Hoły, elzbieta.holy@gmail.com

Tekst alternatywny


Przewodniczący WRSS Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki - Paweł Guzik, pawel.guzik@interia.eu

Tekst alternatywny


Przewodniczący WRSS Wydziału Technologii Żywności - Kamil Banach, kamilxbanach@gmail.com

Tekst alternatywny


Przewodnicząca URSS - Karolina Adamska, karolina1adamska@gmail.com
Tekst alternatywny


Zastępca  Przewodniczącej URSS - Piotr Łabno, labnopiotr@gmai.com

Tekst alternatywny

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, Redaktor     Polityka cookies