KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Zarząd URSS

Przewodnicząca WRSS Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego - ,
.

 

Przewodnicząca WRSS Wydziału hodowli i Biologii Zwierząt - ,
.

 

Przewodnicząca WRSS Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji - ,
.

 

Przewodniczący WRSS Wydziału Leśnego - ,
.

 

Przewodnicząca WRSS Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa - ,
.

 

Przewodnicząca WRSS Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki - ,
.

 

Przewodnicząca WRSS Wydziału Technologii Żywności - ,
.

 

Przewodniczący URSS - , .


Zastępca Przewodniczącego URSS - , .

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, Redaktor     Polityka cookies