KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydziałowe Rady Samorządu Studentów

1. WRSS Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego:
P- - , .
Z-ca P- - , .
Z-ca P- - , .

2. WRSS Wydziału Leśnego:
P- - , .
Z-ca P- - , .
Z-ca P- - , .
Z-ca P- - , .

3. WRSS Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt:
P- - , .
Z-ca P- - , .
Z-ca P- - , .

4. WRSS Wydziału Inżynierii środowiska i Geodezji:
P- - , .
Z-ca P- - , .
Z-ca P- - , .

5. WRSS Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa:
P- - , .
Z-ca P- - , .
Z-ca P- - , .                                

6. WRSS Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki:
P- - , .
Z-ca P- - , .
Z-ca P- - , .

7. WRSS Wydziału Technologii Żywności:
P- - , .
Z-ca P- - , .
Z-ca P- - , .

8. Samorząd Studentów UCMW UJ-UR:
P- - , .
Z-ca P- - , .
Z-ca P- - , .

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, Redaktor     Polityka cookies