KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydziałowe Rady Samorządu Studentów

WRSS Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego:
P-ca - Katarzyna Ujma, kasia096@interia.pl
Z-ca P-cej - Emil Gardiasz, gardiaszemil@gmail.com
Z-ca P-cej - Karolina Cieślar, cieslar.karolina@gmail.com

WRSS Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt:
P-ca - Malwina Bajerska, malwinasiemce@op.pl
Z-ca P-cej - Karolina Wicher-Maciejczyk, karo671@gmail.com
Z-ca P-cej - Katarzyna Pabjańczyk, pabjanczykkatarzyna@gmail.com
Z-ca P-cej - Michał Marszałek, marszalek_michal@wp.pl

WRSS Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji:
P-cy - Wojciech Woźniak, w.wozniak13@gmail.com
Z-ca P-cego - Maria Halaba, majka.myha@gmail.com
Z-ca P-cego - Żaneta Zielińska, zanetka.06@gmail.com

WRSS Wydziału Leśnego:
P-ca - Katarzyna Bogacz, katarzyna.bogacz00@gmail.com
Z-ca P-cej - Dorota Pomorska, ja_dorota6@onet.eu
Z-ca P-cej - Marcin Starzyk

WRSS Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa:
P-ca - Elżbieta Hoły, elzbieta.holy@gmail.com
Z-ca P-cej - Michał Fert, mtfert@gmail.com
Z-ca P-cej - Kinga Klimek, kinga.beata.klimek@gmail.com                                 

WRSS Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki:
P-cy - Paweł Guzik, pawel.guzik@interia.eu
Z-ca P-cego - Maciej Kaliński, maciejkaliski854@gmail.com
Z-ca P-cego - Justyna Ślusarczyk, j.m.slusarczyk@gmail.com

WRSS Wydziału Technologii Żywności:
P-cy - Kamil Banach, kamilxbanach@gmail.com
Z-ca P-cego - Agnieszka Goćko, monika.g@gmail.com
Z-ca P-cego - Monika Owsikowska, monika.owsikowska@gmail.com
Z-ca P-cego - Katarzyna Petka, kasiapetka@gmail.com

Samorząd Studentów UCMW UJ-UR:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, Redaktor     Polityka cookies