KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Komisje Rektorskie i Senackie

  • Senacka Komisja ds. Nauczania:

W
W
W
W

  • Sąd Koleżeński:

W
W
W
W
W
W
W

  • Komisja Dyscyplinarna dla Studentów i Doktorantów:

W
W
W
W
W
W
W

  • Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów i Doktorantów:

W
W
W
W
W
W
W

  • Odwoławcza Komisja Stypendialna:

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
UCMW UJ-UR -
UCMW UJ-UR - 

  • Senacka Komisja ds. Organizacyjno-Statutowych:

W

  • Senacka Komisja ds. Inwestycji i Remontów:

W

  • Senacka Komisja ds. Budżetu:

W

  • Rektorska Komisja ds. Własnego Funduszu Stypendialnego:

W

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, Redaktor     Polityka cookies