KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Krakowa

  Porozumienie powstało w 1993 r., jako organ zrzeszający wszystkie samorządy studenckie krakowskich uczelni wyższych we wspólnym celu integracji krakowskiego środowiska akademickiego. W skład PSSUK wchodzi 18 samorządów. Obecnie PSSUK reprezentuje interesy ok. 190 000 studentów. Jego główną misją jest wpływanie na kształtowanie edukacji i ustaw dotyczących studentów. Przewodniczący PSSUK uczestniczy w Kolegium Rektorów Uczelni Wyższych.

  Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Krakowa zrzesza wszystkie samorządy studenckie działające na terenie Krakowa by wspólnie działać na rzecz społeczności studenckiej.
  Celami działalności są:

  • reprezentowanie studentów Uczelni Krakowa przed przedstawicielami władz lokalnych,
  • wspieranie i koordynowanie inicjatyw Samorządów Studenckich Uczelni Krakowa,
  • integracja środowiska akademickiego,
  • dbanie o dobre imię Uczelni Krakowa,
  • promowanie stanowiska Porozumienia na forum ogólnopolskim,
  • podejmowanie i wspieranie inicjatyw poprawiających warunki studiowania studentów Uczelni Krakowa.

              Porozumienie realizuje wymienione cele poprzez:

  • organizację zespołów doradczych, powoływanie ekspertów i konsultantów, zlecanie wykonania opracowań, ekspertyz i opinii,
  • współorganizację przedsięwzięć realizowanych przez poszczególne Samorządy Studenckie,
  • współpracę z innymi organizacjami i podmiotami mającą na celu realizację celów regulaminowych Porozumienia.

  Prezydium Porozumienia Samorządów Studentów Uczelni Krakowa:

  Przewodnicząca PSSUK - Joanna Bereza, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, joanna.bereza@psuek.pl
  W-ce P-cy PSSUK - Paweł Domino, Politechnika Krakowska
  W-ce P-ca PSSUK - Patrycja Piłat, Uniwersytet Jagielloński

  Więcej informacji na:
  porozumienie.krakow.pl/
  www.facebook.com/PSSUK

  Delegaci z UR:
  WBiO - Elżbieta Hoły, elzbieta.holy@gmail.com
  WL - Piotr Łabno, labnopiotr@gmail.com

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, Redaktor     Polityka cookies