KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Rolniczych

Celami działalności Porozumienia Samorządów Studenckich Uczelni Rolniczych jest:

  • reprezentowanie studentów Uczelni Rolniczych,
  • koordynowanie inicjatyw Samorządów Studenckich Uczelni Rolniczych,
  • integracja środowiska akademickiego Uczelni Rolniczych,
  • dbanie o dobre imię Uczelni Rolniczych,
  • promowanie stanowiska Porozumienia na forum ogólnopolskim.

Prezydium Porozumienia Samorządów Studentów Uczelni Rolniczych:

Przewodniczący PSSUR - , , .

Więcej informacji na:
www.facebook.com/PSSUR

Delegaci z UR:
W - , .
W - , .

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, Redaktor     Polityka cookies