KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Uczelniana Studencka Komisja Wyborcza

 

Zadania komisji:

- Nadzór nad przebiegiem wszystkich wyborów.

- Przygotowanie harmonogramu wyborów i przedstawienie do akceptacji Prezydium URSS UR, w terminie do 14 dni od dnia powołania USKW.

- Dostarczenie wyników wyborów do biura URSS.

- Rejestracja kandydatów.

- Przygotowanie kart do głosowania.

- Przygotowanie protokołów końcowych.

- Pobranie list studentów uprawnionych do głosowania z dziekanatu Wydziału.

- Przygotowanie i opieczętowanie urn wyborczych.

- Przeprowadzenie wyborów w terminach określonych harmonogramem wyborów. 

 

skład komisji:

Dawid Madej – WHiBZ – Przewodniczący
Dominika Kleczyńska – WIŚiG
Damian Blachura –WTŻ
Łukasz Marczak – WL
Paulina Czarny - WTŻ

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, Redaktor     Polityka cookies