KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Uczelniana Studencka Komisja Wyborcza

Zadania komisji:

- nadzór nad przebiegiem wszystkich wyborów,

- przygotowanie harmonogramu wyborów i przedstawienie do akceptacji Prezydium URSS UR, w terminie do 14 dni od dnia powołania USKW,

- dostarczenie wyników wyborów do biura URSS,

- rejestracja kandydatów,

- przygotowanie kart do głosowania,

- przygotowanie protokołów końcowych,

- pobranie list studentów uprawnionych do głosowania z dziekanatu Wydziału,

- przygotowanie i opieczętowanie urn wyborczych,

- przeprowadzenie wyborów w terminach określonych harmonogramem wyborów. 

 

Skład komisji:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, Redaktor     Polityka cookies