KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Komisja ds. Dydaktycznych i Praw Studenta

Zadania komisji:

- zapoznanie się i znajomość Regulaminu Studiów,

- mile widziane osoby będące w Wydziałowych komisjach dydaktycznych,,

- pomoc w rozumieniu przepisów dotyczących studentów,

- śledzenia zmian w prawie o szkonictwie wyższym,

- promocja świadomości o prawach studenta.

 

Skład komisji:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, Redaktor     Polityka cookies