KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Komisja ds. Nauki i Rozwoju

Zadania komisji:

- promowanie działalności naukowej studentów,

- współpraca z kołami naukowym,

- zbieranie informacji o projektach lub innych przedsięwzięciach, w których studenci mieliby możliwość prezentować wyniki badań i swoje pomysł,

- informowanie studentów o konferencjach naukowych.

 

Skład komisji:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, Redaktor     Polityka cookies