KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Komisja ds. Kultury

 

zadania komisji:

- pomoc w organizacji Balu Beana

- pomoc w organizacji Juwenaliów

- promowanie wydarzeń kulturalnych

- współpraca z Radami Programowymi klubów studenckich

 

skład komisji:

Radosław Kowalski – WIPiE – Przewodniczący

Błażej Słoń – WTŻ

Dawid Madej – WHiBZ

Katarzyna Faff – WTŻ

Sebastian Pruchniewicz – WIŚiG

Paweł Pikul – WIPiE

Aleksandra Gaj – UCMW UJ-UR

Klaudia Nocoń – WIPiE

Marta Dobrzyńska – UCMW UJ-UR

Róża Działach – WL

Kayleigh Karbowska –WHiBZ

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, Redaktor     Polityka cookies