KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Komisja ds. Promocji

Zadania komisji:

- organizacaj Dnia Otwarteg,

- promocja działań Samorządu,

- prowadzenie strony internetowej URSS URK,

- przepływ i udzielanie informacji o działalności Samorządu,

- organizowanie akcji informacyjnych i ankietowych,

- współpraca z Działem Promocji i Infiormacji Uczelni,

- promowanie Uczelni na zewnątrz.

 

Skład komisji:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, Redaktor     Polityka cookies