KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Komisja ds. Promocji

 

zadania komisji:

- organizacaj Dnia Otwartego

- promocja działań samorządu

- prowadzenie strony internetowej URSS UR

- przepływ i udzielanie informacji o działalności samorządu

- organizowanie akcji informacyjnych i ankietowych

- współpraca z Działem Promocji Uczelni

- promowanie Uczelni na zewnątrz

 

skład komisji:

Róża Działach – WL – Przewodniczący

Dominika Kleczyńśka – WIŚiG

Dawid Madej – WHiBZ

Aleksandra Gaj – UCMW UJ-UR

Klaudia Nocoń – WIPiE

Aleksandra Cieślak - UCMW UJ-UR

Sylwia Tonderys – WIŚiG

Damian Orlof – WR-E

Radosław Kowalski – WIPiE

Agnieszka Goćko – WTŻ

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, Redaktor     Polityka cookies